NIEUWS

Vertrek naar Zuid-Afrika

Het is zover! Zaterdagmorgen 22 februari zijn 14 jongeren en 4 man begeleiding vertrokken naar Kaapstad. De jongeren gaan een bijdrage leveren voor een van de kinderdagverblijven van de stichting Mzamomhle in een township van Kaapstad. Op woensdag 4 maart komen ze weer terug. U kunt het reisverslag volgen via reisverslagen.

Financiën: groen licht voor vertrek naar Kaapstad

Het banksaldo voor Kids For Capetown staat inmiddels op € 45.460,- ! Er zijn mooie bijdragen binnen gehaald via het  Klusloket (€ 800,-),de Talentenveiling (€ 2700,-), Concert Crescendo (€ 2.700,-), de Kunstveiling en -markt ‘Tussen kunst en kaas’, de collecte tijdens de  Kerstnachtdienst (€ 2240,-), de Stichting tot Uitdeling van Rumfordse soep (€ 2500,-) en de Diaconie (€ 4000,-).
Natuurlijk zijn we er nog niet helemaal: het streefbedrag is € 55.000,-. De projecten lopen nog door en bijdragen blijven zeker van harte welkom!

Vertrek naar Kaapstad

Op 22 februari a.s. om 10:15 uur vertrekken de deelnemers aan Kids for Capetown vanaf Schiphol. De tickets zijn geboekt, het hostel is geregeld, het vervoer bij aankomst is rond en het programma voor de niet-werkdagen is gereed. Op 4 maart komen de deelnemers weer terug.

 

Terugblik Sponsorloop

Wethouder Rik van der Linden gaf op zaterdag 15 juni jl. om 12 uur het startsein voor de sponsorloop Kids for Cape Town. Alle jongeren die meegaan naar Kaapstad liepen maar liefst 10 kilometer door de Dordtse binnenstad. Een aantal diakenen een gemeenteleden liepen in estafette het hele eiland van Dordrecht rond (37 km) en ds. Paul Wansink liep zelfs alle 37 km. Vanaf 16:00 uur volgde een gezellige barbecue op het kerkplein. Er blijft uiteraard geld nodig, maar het streefbedrag voor de sponsorloop is gehaald!

Foto: Ilse de Deugd
Teruglbik Kerkdienst 16 juni j.l. Kids for Cape Town

Op zondag 15 juni jl. stond de kerkdienst in de Grote Kerk in het teken van het project Kids for Cape Town. Ds. Paul Wansink leidde de dienst samen met ds. Rineke van Ginkel. Ds. Van Ginkel werkt voor Kerk in Actie in Stellenbosch, Zuid-Afrika. De jongeren presenteerden zich kort. Een van de jongeren gaf een toelichting op het project en kondigde de diaconale ‘Kids for Cape Town’ collecte aan . Na de kerkdienst haalden de kinderen uit de kindernevendienst nog en mooi bedrag binnen met een speciale sponsorloop rond de Grote Kerk.

Foto: Edwin Spoelder
Terugblik sponsoractiviteiten

Na de start van de geldwerving via de sponsorloop  is er op veel verschillende manieren geld ingezameld voor het project Kids for Capetown.  We zijn trots op het resultaat!
 Een kort overzicht:
– Via het Klusloket konden klussen worden aangemeld die door de deelnemers aan Kids for Capetown zijn uitgevoerd. Met een mooie opbrengst van € 800,-
– Veel gemeenteleden hebben hun talenten ingezet : er zijn  diners gehouden, concerten georganiseerd, zeiltochten gehouden, er is taart en brood gebakken en verkocht, een Dordtse wandelinggeorganiseerd en zelfs het mangelen vaneen damasten tafelkleed werd aangeboden. Via deze Talentenveiling  is een mooie bijdrage (€ 2700,-) binnengehaald.
– Op zaterdag 2 november jl. gaf orkest Crescendo samen met Cor Ardesch een prachtige concert met werken van Bach en moderne componisten en een mooi resultaat (€ 2.700,-).
– Op 30 november werd een Kunstveiling  Tussen kunst en kaas gehouden van kunstwerken die  gemeenteleden beschikbaar stelden of zelf hadden gemaakt . De kunstweren waren ook al vanaf begin november te zien inde kerk. Opbrengst: € 2.200,-.

Schuiven naar boven